Rook- en/of CO-melders

Wij kunnen weer terugkijken op een gezellige jaarvergadering/nieuwjaarsreceptie.

Na het officiële gedeelte was het woord aan dorpsbrandwacht Erik Brilman. Hij begon zijn interessante verhaal over de geschiedenis van de Bathmense brandweer met foto’s van diverse brandweerwagens en foto’s van diverse uitrukken.

Aan hij einde wees hij ons er op hoe belangrijk het is om een rookmelder in huis te hebben.

In de huizen van tegenwoordig wordt steeds meer kunststof en ander snel-brandend materiaal gebruikt, waardoor de brand zeer snel om zich heen grijpt en is er in de meeste gevallen 3 minuten na het afgaan van de melder geen overlevingskans meer.

Daarna kwam de CO melder aan de orde, want koolmonoxide is de stille sluipmoordenaar.

Koolmonoxide is niet altijd direct waarneembaar. Er treden verschijnselen op die lijken op griepverschijnselen; hoofdpijn, misselijkheid, etc . Een te hoge concentratie CO kan tot koolmonoxidevergiftiging leiden; het blokkeert zuurstof in het bloed. Dit kan ernstige hersenbeschadiging of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Na afloop zijn bij Erik diverse vragen gekomen over de aanschaf van een rook- en/of CO-melder. De prijs van de door Erik geadviseerde rookmelder is ± € 20.- en een CO-melder ± € 45,- tot  € 50,- afhankelijk van het aantal dat besteld wordt. De batterijen gaan ongeveer 10 jaar mee.

Hij geeft er de voorkeur aan om de bestelde melders zelf langs te brengen, want dan kan hij samen met u de juiste plaats bepalen; het blijkt in de praktijk dat veel melders op een verkeerde plek hangen.