Introductie nieuwe leden buurtvereniging

Om te beginnen wil de buurtvereniging “Dortherhook” u van harte welkom heten in het buurtschap Dortherhoek.

Voor zover het bij u al niet bekend is hebben we in ons buurtschap een buurtvereniging waarvan u eventueel lid kunt worden.

Van een aantal van u, weten we al dat u graag lid wilt worden, anderen weten misschien nog niet wat de buurtvereniging inhoud, vandaar dat wij hebben gemeend u te informeren door middel van deze nieuwsbrief.

 

Wie horen er bij deze buurt?

Personen die woonachtig zijn of zijn geweest in de buurtschap Dortherhoek kunnen lid worden van de buurtvereniging “Dortherhook”.

Het lidmaatschap wordt per huisadres afgegeven, het aantal lidmaatschappen ligt rond de 70 huisadressen.

 

Wat is het doel van de buurtvereniging?

Het doel van de vereniging is om de contacten met buurtgenoten te onderhouden. Hiervoor worden er drie of vier activiteiten per jaar georganiseerd, waarbij er rekening wordt gehouden, dat leden in alle leeftijdscategorieën hieraan kunnen deelnemen.

Op deze manier is voor ieder lid van de buurtvereniging de gelegenheid, om een paar keer per jaar, iets in verenigingsverband te ondernemen.

 

Welke activiteiten kunt u zoal verwachten?

Er zijn inmiddels een aantal activiteiten die elk jaar weer terugkeren. Daarnaast proberen we wat te variëren.

 

De jaarlijks terugkerende activiteiten:

Nieuwjaarsreceptie met entertainment, welke wordt voorafgegaan door een korte jaarvergadering.

Paasvuur met daarbij een feesttent.

Fietstocht (met ter afsluiting een barbecue o.i.d.) die roulerend wordt georganiseerd door een groepje leden.

Najaarsactiviteit.

Voorbeelden uit het verleden:

  • Boerenbruiloft
  • Sinterklaasavond
  • Yellow-bike in Amsterdam
  • Cabaret Feestavond

 

Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten is bijvoorbeeld in het verleden ook meegedaan aan het bouwen van een praalwagen voor bevrijdingsdag, klootschieten met koninginnedag, het buurtvoetbaltoernooi in Bathmen of de Battumse buurt’n zeskamp.

 

We proberen de contributie voor de vereniging laag te houden door een jaarlijkse inleg van €12.50,- per huisadres te vragen. De deelname aan de activiteit is vrijblijvend. De kosten worden zoveel mogelijk betaald uit jaarlijkse opbrengsten (b.v. contributie en paasvuur) en door de deelnemers zelf.

 

Tot slot

We hopen dat we u met deze introductie voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd één van de bestuursleden benaderen om het een en ander op te helderen.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur buurtvereniging “Dortherhook”.

Website van de buurtvereniging "Dortherhook"